Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום רביעי נובמבר
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 24/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.00
מנהל תחרות: לביאנו דן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי סיגלית - לירון נולי 58.28 8196 21199 2 חיפה כרמל
2 לביאנו דן - נחמיאס יוסף 53.33 3489 40234 2 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
3 קורן עינת - מורג חוה 50.00 20262 9726 1 חיפה כרמל
4 ספקטור משה - פרלמן אמנון 38.89 18417 20980   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שחר אמיר - שורץ מלכה 61.39 40627 13138 2 חיפה כרמל
2 שמחון מיכל - סכנין חוה 56.67 19804 40948 2 חיפה כרמל
3 דוב שושנה - שאול רבקה 47.83 7241 7246   חיפה כרמל
4 וויט ניצה - צוק-רמון יהודית 33.61 20210 20313   חיפה כרמל