Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
סוף שנה במשגב
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 22/11/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.07
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מורוזנסקי לאוניד - קריינדלר מיכאל ד"ר 60.26 24822 5441 5 כרמיאל
2 בלוזר קובי - שטריך אליעזר 59.88 18617 40844 4 קריות
3 ויסמן צבי - נעלי נחום 57.64 19267 18616 3 קריות
4 נהיר דפנה - ישורון ישראל 49.63 18781 18609   קריות
5 אפשטיין דוד - רונן עמוס 47.92 40890 18615   קריות
6 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 46.67 42759 19264   קריות
7 ארליך רחל - דגון אסתר 41.01 18780 18612   קריות
8 ויסברג קטי - ויסברג חנוך 38.33 43297 43298   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סליגסון בברלי - סליגסון יואל 58.49 40203 40581 5 קריות
2 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 56.98 40908 9650 4 קריות
3 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 51.55 41342 42221 3 קריות
4 פלדמן ברברה - זטלר שילה 50.93 18862 18863 2 קריות
5 בן נאים אהוד - טרגר דרור 49.60 777 3805   קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 47.29 40386 23310   כרמיאל/קריות
7 ברלוביץ זינה - לילינג נעמי 36.51 42252 41340   קריות