Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי חד פעמי
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 22/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 9.07
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פלופסקי לאון - שקד יצחק 69.90 5833 5414 6 חיפה כרמל/קריות
2 ציפין שמואל - טל פטר 56.65 24169 16356 5 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
3 טנדטר עלי - קורן אלי 56.52 1926 42686 4 קריות/חיפה כרמל
4 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 52.84 5598 1288 3 חיפה כרמל
5 גני רותי - ביגר כרמלה 52.82 23011 23012 3 חיפה כרמל
6 כהן רבקה - מירקין לודמילה 52.29 11391 10299 2 חיפה כרמל
7 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 51.24 40234 4137 2 חיפה כרמל
8 רמן נחום - קורן עינת 45.68 18883 20262   חיפה כרמל
9 גרינמן שמשון - קמה יעל 43.56 23268 19199   חיפה כרמל
10 צרטין יוסף - רלה כהנא 43.19 41343 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
11 פורת מרים - זהבי רות 41.22 21564 18919   חיפה כרמל
12 גאות אדוה - ניר מרים 36.35 40797 16493   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - ברנט דוד 65.27 40706 40334 6 חיפה כרמל
2 אלעד אלי - איסק מנחם 60.52 5572 3080 5 חיפה כרמל
3 גיחון מלכה - אדלר אילנה 57.05 20261 1177 4 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 55.18 5270 19052 3 חיפה כרמל
5 שושני חנה - זגה מרים 53.47 11491 23876 3 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 הבר שמעון - וולברג ג'ון 52.18 5944 4245 2 חיפה כרמל
7 לירון נולי - לוי סיגלית 44.41 21199 8196   חיפה כרמל
8 סכנין חוה - שמחון מיכל 43.60 40948 19804   חיפה כרמל
9 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 41.79 43207 43206   חיפה כרמל
10 איזיפאס חנינה - ברויז אברהם 41.23 41057 40433   חיפה כרמל
11 דנה חנה - ברוך ארני 36.47 6754 20293   חיפה כרמל