Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
ירושלים אונליין - IMP - חמישי ערב ללא רובוטים - דצמבר ינואר
מושב 6 מתוך 9 תאריך: 06/01/22 סניף: ירושלים מקדם: 16.71
מנהל תחרות: ניימן עירית
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קידר-ויסמן עפרה - לידור דניאלה 37.00 18272 2632 8 ירושלים/סביון - קרית אונו
2 יהל נילי - חכמי מיכל 36.77 11658 3912 6 ירושלים
3 גבאי רפי - זנו מרים 27.00 18234 18233 5 ירושלים
4 רפאלי דוד - iraph 23.85 4087 iraph   ירושלים/ לא חבר בהתאגדות
5 בלס רמי - בלס יהודית 19.00 1188 1187 3 ת"א - אביבים
6 אטיא שמואל - גור צבי 14.77 18311 21156 3 פ"ת - ויצו
7 אקסלרוד אשר - מנדלבאום יצחק 14.23 444 2054 2 ירושלים
8 בן עמי יעקב - דרזנר תרצה 11.31 9021 11054   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
9 גולדרינג אהובה - בן נון אביבה 9.85 16231 19027 1 ת"א - אביבים
10 פוקס איזבלה - קשת דוד 9.54 13063 16997 1 ירושלים
11 מזרה יונה - זייטמן מגי 9.23 17679 2307 1 י"ם - מרכז הברידג'
12 גרינשפן אורי - טננהאוז אסתר 8.46 16335 15264 1 ירושלים
13 בן עמי זאקי - יודסין שלומית 4.38 16885 15863 1 ירושלים
14 כהן רוזה - שידלוב מרים 1.92 15790 18320 1 ירושלים
15 פסטרנק פנחס - נתן מיכה 1.23 19333 12111 1 פ"ת - ויצו
16 barry baca - jillbaca 0.00 barry baca jillbaca   לא חבר בהתאגדות
17 גורביץ פנינה - ברדיצבסקי ולדימיר -5.69 24486 40837   חיפה כרמל/ירושלים
18 ישראל לאה - ירדני יעל -10.08 5077 15266   ירושלים
19 Ferrary_6 - אגרוניק גריגורי -11.08 Ferrary_6 13110   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
20 ינאי פטר - בך ורדה -12.85 3409 4529   ירושלים
21 מילנר חיה - carolecopl -13.31 9800 carolecopl   פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות
22 פרידלנדר אהוד - חן אברהם -19.46 4648 9276   נהריה - לב הצפון/ירושלים
23 גרינברג רבקה - גיא יואל -19.69 6452 17603   ירושלים
24 לוי יצחק - חסין נטשה -21.23 17092 19019   ירושלים
25 קרמנשהי אריה - רגב נחום -22.31 24625 18285   ירושלים
26 רז מזל - הרדון עפרה -24.92 14589 14930   ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
27 יאראק יהודית - רז ניסן -26.85 18998 15461   ירושלים
28 אופנהיים מרים - חרלפ ברברה -41.08 5981 15034   י"ם - מרכז הברידג'