Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
#15744 Ind. avivim carmel
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 01/12/21 סניף: אביבים
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות ב-BBO.

תוצאות כלליות
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שפירא אניטה 68.75 14693   8 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
2 בכר יוסי 63.89 722   6 נהריה/ לא חבר בהתאגדות
3 takegameez 63.89 takegameez   -- לא חבר בהתאגדות
4 זמיר דיצה 62.96 16208   4 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
5 מזרחי שמחה 61.57 17615   4 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 קס דניאל 61.34 248   4 לא חבר בהתאגדות
7 גוליק אורי 60.19 1414   4 הרצליה - אילה/ לא חבר בהתאגדות
8 פולק גו 60.19 23835   3 ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות
9 רובין יצחק 59.03 3567   3 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
10 בהירי תמר 58.80 14148   3 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
11 ברב בנימין 58.33 664   2 קריות/ לא חבר בהתאגדות
12 רג'ואן מרגלית 57.18 18685   2 לא חבר בהתאגדות
13 בן שמחון אבי 56.25 24816   2 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
14 יגרמן עדנה 54.86 14423   2 ת"א - האקדמיה לברידג'/ לא חבר בהתאגדות
15 אנדרמן דוריאן 54.63 15338   2 ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
16 ajalagabai 53.94 ajalagabai   -- לא חבר בהתאגדות
17 שיף סמדר 53.70 41358   1 לא חבר בהתאגדות
18 מזרח איתמר 52.08 10813   1 קריות/ לא חבר בהתאגדות
19 אפל מאיר 51.62 22089   1 סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
20 estyc 50.93 estyc   -- לא חבר בהתאגדות
21 גזית גלי 50.69 40227   1 נהריה/ לא חבר בהתאגדות
22 קרידי אילנה 50.00 19762   1 רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
23 אלעד רחל 49.77 3696     ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
24 גילרמן ג ניס 49.07 8000     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
25 גאות אדוה 49.07 40797     חיפה - רמת אלון צביקה/ לא חבר בהתאגדות
26 גלט אהרון 48.84 40141     ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
27 קרביאן מרדכי 48.84 9315     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
28 זופניק שושי 48.61 41703     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
29 גולדברג אידה 47.69 15305     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
30 אלקבץ אהרן 47.45 19218     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
31 כהן ג'ני 46.76 22367     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
32 שפנר מיכל 46.30 23720     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
33 בר יוסף עקיבא 46.30 22055     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
34 ויסבוך לוציה 46.30 8001     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
35 קולסקי איתן 46.06 16086     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
36 מירקין לודמילה 46.06 10299     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
37 ברנדשטין בתיה 45.83 14192     טבעון - רקפת / לא חבר בהתאגדות
38 orabreuer 45.60 orabreuer     לא חבר בהתאגדות
39 גוברין אבי-ברטי 45.37 42144     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
40 אפל ליוי 44.91 22088     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
41 אלקבץ שלי 44.68 9510     ת"א - כיכר המדינה/ לא חבר בהתאגדות
42 מור אהוד 43.29 40709     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
43 קורן אלי 42.82 42686     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
44 נחושתן אביבה 42.13 22528     נס ציונה/ לא חבר בהתאגדות
45 הורוביץ חנה 42.13 13107     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
46 צווייג יחזקאל 41.90 13700     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
47 אלון ליאורה 41.67 5585     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
48 מילנר חיה 40.51 9800     פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות
49 יעקב אברהם 39.58 40496     מועדון הברידג' רחובות/ לא חבר בהתאגדות
50 לביא נירה 38.43 14641     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
51 פרידמן רונית 38.19 18519     ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
52 קימל שרה 31.02 17400     חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות