Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל ראשון בוקר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 05/12/21 סניף: אביבים מקדם: 7.48
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - בן שמחון אבי 61.64 ROBOT 24816 9 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
2 מור אהוד - ירוס מיכאל 61.16 40709 40706 7 חיפה כרמל
3 חשמונאי רותי - eylonO8 60.43 13675 eylonO8   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
4 ורניה כרמל - בן דוד אבישי 58.99 24601 17851 5 ת"א - אביבים
5 (רובוט) - ברויז אברהם 58.76 ROBOT 40433 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
6 (רובוט) - אלבר רוזה 58.68 ROBOT 40694 4 לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
7 רוזנשיין אלכסנדר - בראוינר אלכסנדר 57.80 3372 24488 4 חיפה כרמל
8 (רובוט) - סף יעל 56.31 ROBOT 16743 3 לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
9 (רובוט) - שרון אביגדור 56.11 ROBOT 581 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 בנציוני יואל - פרחי לינה 55.97 9222 15050 3 ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - בית הלוחם אפקה
11 אלעד רחל - ויסבוך לוציה 55.72 3696 8001 2 ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
12 גרוס ריצארד - גוברין אבי-ברטי 55.60 41601 42144 2 חיפה כרמל/ת"א - אביבים
13 ינאי זאב - שוהם יורם 55.12 40727 40726 2 סביון - קרית אונו
14 (רובוט) - גלט אהרון 55.06 ROBOT 40141 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
15 (רובוט) - קולסקי איתן 53.95 ROBOT 16086 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
16 (רובוט) - בהירי תמר 53.53 ROBOT 14148 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
17 (רובוט) - רוזנברג מירי 53.43 ROBOT 7066 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
18 (רובוט) - שטרן אריה 53.205 ROBOT 24344 1 לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
19 (רובוט) - פולק גו 53.196 ROBOT 23835 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
20 זומר אילן דר - בלאט לובומיר 53.06 14359 16453 1 ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
21 בלאט אמירה - קופמן שרה 52.88 14059 15635 1 ת"א - אביבים/נס ציונה
22 גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית 52.36 40317 41315 1 ת"א - אביבים
23 גולדורגר חנה - שיף סמדר 52.17 12098 41358 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
24 (רובוט) - קורן אלי 52.12 ROBOT 42686 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
25 (רובוט) - בנדיקט מימי 52.05 ROBOT 14556 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
26 ארידור לילי - ריינר לאה 51.58 13637 3119 1 סביון - קרית אונו
27 (רובוט) - גילרמן ג ניס 51.38 ROBOT 8000 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
28 (רובוט) - זוסמן הדסה 50.46 ROBOT 17050 1 לא חבר בהתאגדות
29 (רובוט) - (רובוט) 50.00 ROBOT ROBOT 1 לא חבר בהתאגדות
30 מזרח איתמר - קימל שרה 48.60 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
31 (רובוט) - אלקבץ אהרן 48.48 ROBOT 19218   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
32 גוראל איתן - אלון משה 48.21 17114 42934   ת"א - האקדמיה לברידג'
33 טורבוביץ ציפי - אוסדצ'י-קפלן אורנה 47.57 17764 17014   חיפה כרמל
34 רמתי גדעון - כרדי אברהם 47.46 1956 40383   ת"א - אביבים
35 (רובוט) - דילנברגר זיוה 46.58 ROBOT 19775   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
36 (רובוט) - בכר יוסי 46.53 ROBOT 722   לא חבר בהתאגדות /נהריה
37 בייצר מוטי - אלון ליאורה 46.44 12001 5585   חיפה כרמל
38 (רובוט) - הלמן קרן 46.43 ROBOT 9272   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
39 (רובוט) - כהנא אלה 46.14 ROBOT 16013   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
40 כהן ורד - סגל אדריאן 45.65 41563 40853   ת"א - אביבים
41 גוראל נעמי - אפל ליוי 44.76 41017 22088   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
42 עפרון פרנסין - קרן אורה 44.49 14774 2362   סביון - קרית אונו/נס ציונה
43 (רובוט) - זופניק שושי 44.42 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
44 (רובוט) - מרמלשטיין עליזה 44.40 ROBOT 41137   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
45 (רובוט) - לביא נירה 42.17 ROBOT 14641   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
46 מזרחי שמחה - ליבלינג לינדה 39.91 17615 20154   חיפה כרמל
47 (רובוט) - מילנר חיה 39.80 ROBOT 9800   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
48 (רובוט) - שטרן אורי 39.61 ROBOT 22539   לא חבר בהתאגדות /השרון
49 (רובוט) - בר יוסף עקיבא 38.95 ROBOT 22055   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
50 (רובוט) - קס דניאל 38.12 ROBOT 248   לא חבר בהתאגדות
51 (רובוט) - דויד סילביה 36.72 ROBOT 18006   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
52 עשבי יוכבד - מילאת נעמי 33.67 41732 14489   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים