Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/12/21 סניף: אביבים מקדם: 6.62
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - הס רנה 71.44 ROBOT 2041 9 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
2 (רובוט) - אלקלעי משה 68.56 ROBOT 21482 7 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 אליעז רות - וייל טובה 64.22 22057 20153 6 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
4 אשכנזי סיבל - נשר יאן תמר 61.78 1035 23543 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
5 גרינברג שוש - קופמן שרה 61.00 9687 15635 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/נס ציונה
6 (רובוט) - אלקבץ אהרן 58.67 ROBOT 19218 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
7 (רובוט) - גזית גלי 58.56 ROBOT 40227 4 לא חבר בהתאגדות /נהריה
8 רגב עשירה - רגב נחום 58.11 18286 18285 3 ירושלים
9 (רובוט) - סף יעל 57.67 ROBOT 16743 3 לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
10 (רובוט) - בן שמחון אבי 57.56 ROBOT 24816 3 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
10 (רובוט) - מילנר חיה 57.56 ROBOT 9800 3 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
12 (רובוט) - הראל אתי 57.11 ROBOT 19766 2 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
13 (רובוט) - כהן עידית 55.78 ROBOT 18719 2 לא חבר בהתאגדות /רחובות
14 גרוס ריצארד - גוברין אבי-ברטי 54.67 41601 42144 2 חיפה כרמל/ת"א - אביבים
15 מזרח איתמר - קימל שרה 54.11 10813 17400 2 קריות/חיפה כרמל
16 (רובוט) - גילרמן ג ניס 53.56 ROBOT 8000 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
17 (רובוט) - לביא נירה 52.11 ROBOT 14641 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
18 פוקס שושי - (רובוט) 51.56 22380 ROBOT 1 סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
19 samib - רמתי גדעון 51.33 samib 1956   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
20 (רובוט) - פרץ שמואל 51.00 ROBOT 16618 1 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
21 (רובוט) - מזרחי שמחה 50.56 ROBOT 17615 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
21 (רובוט) - גלט אהרון 50.56 ROBOT 40141 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
23 אידלסון ארתור - קס דניאל 50.44 3163 248 1 לא חבר בהתאגדות
24 (רובוט) - פריד פאני 50.20 ROBOT 40595 1 לא חבר בהתאגדות /אשקלון
25 (רובוט) - בכר יוסי 50.00 ROBOT 722 1 לא חבר בהתאגדות /נהריה
25 (רובוט) - כץ זהבה 50.00 ROBOT 8616 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
27 (רובוט) - פרידמן רונית 49.56 ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
28 בן בסט ויויאן - אמירה דייזי 48.89 41620 483   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
29 (רובוט) - אלון ליאורה 48.78 ROBOT 5585   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
30 (רובוט) - אלון משה 48.22 ROBOT 42934   לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
31 (רובוט) - צידון גיא 47.88 ROBOT 10551   לא חבר בהתאגדות
32 (רובוט) - גוראל נעמי 47.67 ROBOT 41017   לא חבר בהתאגדות
33 (רובוט) - ליברמן ארנון 47.00 ROBOT 40047   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
34 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 46.67 ROBOT 15338   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
35 בלאט לובומיר - סולניק אריה 46.44 16453 3038   ת"א - אביבים
36 (רובוט) - זוסמן הדסה 45.89 ROBOT 17050   לא חבר בהתאגדות
37 (רובוט) - גקמן לילית 45.44 ROBOT 11161   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
38 (רובוט) - ברב בנימין 44.78 ROBOT 664   לא חבר בהתאגדות /קריות
39 (רובוט) - קולסקי איתן 44.22 ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
40 סגל אדריאן - כהן ורד 43.44 40853 41563   ת"א - אביבים
41 (רובוט) - ויסבוך לוציה 43.25 ROBOT 8001   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
42 עשבי יוכבד - מילאת נעמי 42.67 41732 14489   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
43 יפה פרנקי - שור שיפי 41.00 17818 23900   חיפה כרמל
44 שמאי אילנה - אברהם חיה 40.56 13602 20235   חיפה כרמל
44 (רובוט) - כהנא אלה 40.56 ROBOT 16013   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
46 פרס דמיטרי - כרדי אברהם 40.33 24756 40383   ת"א - אביבים
47 גוטפריד שי - מנשה ניסים 40.22 17756 40680   פולג- ברידג' פוינט/חיפה - רמת אלון
48 בר יוסף עקיבא - גרשון עודד 40.00 22055 8104   חיפה כרמל
49 גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית 38.67 40317 41315   ת"א - אביבים
50 (רובוט) - גוליק אורי 37.67 ROBOT 1414   לא חבר בהתאגדות /הרצליה - אילה
51 לוין איטה - הוד מורי 36.11 24634 20266   חיפה כרמל
52 קרן אורה - ליפצוק חנה 32.11 2362 22039   נס ציונה/ראשל"צ - מרכז ספורט