Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
רביעי בוקר דצמבר - HANDICAP
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 01/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.83
מנהל תחרות: זק יניב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דוב שושנה - שאול רבקה 55.16 7241 7246 6 חיפה כרמל
2 לוי רוני - אלרן ישראל 54.37 12052 19052 5 חיפה כרמל
3 ברויז אברהם - נחמיאס יוסף 52 40433 40234 4 חיפה כרמל
4 שורץ מלכה - שחר אמיר 51.63 13138 40627 3 חיפה כרמל
5 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 49.32 43207 43206   חיפה כרמל
6 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 47.36 41007 43286   חיפה כרמל
7 שמחון מיכל - סכנין חוה 46.67 19804 40948   חיפה כרמל
8 ברקוביץ אריה - מץ דליה 46.39 2502 17803   חיפה כרמל
9 מורג חוה - קורן עינת 44.65 9726 20262   חיפה כרמל