Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
רביעי בוקר דצמבר
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 08/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.56
מנהל תחרות: זק יניב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - אלרן ישראל 62.96 12052 19052 5 חיפה כרמל
2 נביא רות - משיח רבקה 58.47 15308 17806 4 חיפה כרמל
3 דוב שושנה - שאול רבקה 54.50 7241 7246 3 חיפה כרמל
4 שורץ מלכה - שחר אמיר 53.97 13138 40627 3 חיפה כרמל
5 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 46.83 41007 43286   חיפה כרמל
6 ברויז אברהם - נחמיאס יוסף 43.12 40433 40234   חיפה כרמל
7 גרינמן שמשון - גרינמן אהובה 42.86 23268 23267   חיפה כרמל
8 גנות אסתי - שוחט נויה 37.30 41036 41367   לא חבר בהתאגדות