Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
רביעי בוקר דצמבר
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 15/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.31
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לביאנו דן - נחמיאס יוסף 64.89 3489 40234 4 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
2 לוי רוני - אלרן ישראל 62.33 12052 19052 3 חיפה כרמל
2 שורץ מלכה - שחר אמיר 62.33 13138 40627 3 חיפה כרמל
4 גרינמן שמשון - גרינמן אהובה 45.33 23268 23267   חיפה כרמל
5 פרלמן אמנון - ספקטור משה 42.89 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
6 וויט ניצה - צוק-רמון יהודית 40.56 20210 20313   חיפה כרמל
7 יהודה דביר - צרטין יוסף 31.67 22-0633 41343   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דוב שושנה - שאול רבקה 58.76 7241 7246 4 חיפה כרמל
2 מורג חוה - קורן עינת 53.71 9726 20262 3 חיפה כרמל
3 ברקוביץ אריה - מץ דליה 52.29 2502 17803 3 חיפה כרמל
4 גרינברג ויקטוריה - ברויז אברהם 49.14 41317 40433   חיפה כרמל
5 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 46.19 41007 43286   חיפה כרמל
6 ניר מרים - לירון נולי 39.90 16493 21199   חיפה כרמל