Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
רביעי בוקר דצמבר
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 22/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.75
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - אלרן ישראל 61.88 12052 19052 3 חיפה כרמל
2 ברקוביץ אריה - לביאנו דן 58.13 2502 3489 2 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
3 נחמיאס יוסף - ינקוביץ ציפי 51.88 40234 23090 2 חיפה כרמל
4 פרסט רחל - בן יוסף הדרה 48.75 40871 18015   חיפה כרמל
5 דביר יהודה - קורן עינת 29.38 43344 20262   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 55.00 41317 41136 3 חיפה כרמל
2 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 53.13 18316 41035 2 חיפה כרמל
3 גרינמן שמשון - גרינמן אהובה 52.50 23268 23267 2 חיפה כרמל
4 גייבסקי נלי - שחר אמיר 51.25 40794 40627 1 חיפה כרמל
5 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 38.13 41007 43286   חיפה כרמל