Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
רביעי בוקר דצמבר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.59
מנהל תחרות: זק יניב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 71.35 41007 43286 5 חיפה כרמל
2 שטרן בן - שדל גרג 57.47 19887 42249 4 חיפה כרמל
3 דוב שושנה - שאול רבקה 56.60 7241 7246 3 חיפה כרמל
4 שורץ מלכה - שחר אמיר 55.16 13138 40627 3 חיפה כרמל
5 לביאנו דן - גרינברג ויקטוריה 50.69 3489 41317 2 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
6 נחמיאס יוסף - ינקוביץ ציפי 47.22 40234 23090   חיפה כרמל
7 לירון נולי - לוי סיגלית 45.49 21199 8196   חיפה כרמל
8 לוינסון ראובן - ברויז אברהם 44.97 19888 40433   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
9 גרינמן שמשון - גרינמן אהובה 41.15 23268 23267   חיפה כרמל
10 לוי רוני - אלרן ישראל 40.45 12052 19052   חיפה כרמל
11 דביר יהודה - קורן עינת 38.89 43344 20262   חיפה כרמל