Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
דצמבר יום א בוקר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 05/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.79
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גולדנברג שלום - אורנשטיין איתן 62.50 1265 801 7 חיפה כרמל
2 לוי רוני - אלרן ישראל 60.83 12052 19052 5 חיפה כרמל
3 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 58.89 11069 8174 4 חיפה כרמל
4 מעוז דפנה - וורמברנד עדנה 56.39 19370 14457 4 חיפה כרמל
4 הרץ צפורה - לחמן מיכה 56.39 4138 1283 4 חיפה כרמל
6 דנסקי ניצה - קפלן הילדה 46.67 12350 10776   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
7 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 46.39 13602 23090   חיפה כרמל
8 שיקלר רחל - זבירין אילנה 45.56 41020 15743   חיפה כרמל
9 קמפר ראובן - שפירא בניהו 45.00 17830 17828   חיפה כרמל
9 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 45.00 19234 8309   חיפה כרמל
11 גני רותי - אורון רות 44.44 23011 18699   חיפה כרמל
12 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 43.61 40532 14171   חיפה כרמל
13 גרינברג רונית - שמחון מיכל 38.33 15533 19804   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרץ ראובן - זולקוב גנריאטה 61.67 4137 23264 7 חיפה כרמל
2 כהן עפרה - פורת דליה 59.17 8283 4142 5 חיפה כרמל
3 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 57.50 23268 4617 4 חיפה כרמל
4 פרסט רחל - בן יוסף הדרה 55.56 40871 18015 4 חיפה כרמל
5 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 55.28 5598 5635 3 חיפה כרמל
6 קורן עינת - סודרי דוד 51.94 20262 9762 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
7 ברנט דוד - וייסמן דוד 50.56 40334 3698 2 חיפה כרמל
8 גייבסקי נלי - שחר אמיר 48.06 40794 40627   חיפה כרמל
9 בוגן זאב - זגה מרים 45.28 8410 23876   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
10 צרטין יוסף - פונדיאנו עליזה 42.22 41343 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
10 שקולניק ליאורה - רומן 42.22 19927 22-0628   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
12 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 41.39 22054 16309   חיפה כרמל
13 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 39.17 42439 24411   חיפה כרמל