Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר דצמבר
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 12/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.71
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גולדנברג שלום - אורנשטיין איתן 68.73 1265 801 6 חיפה כרמל
2 הרץ צפורה - לחמן מיכה 68.33 4138 1283 5 חיפה כרמל
3 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 60.00 11069 8174 4 חיפה כרמל
4 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 55.15 13602 23090 3 חיפה כרמל
5 קמפר ראובן - שפירא בניהו 51.79 17830 17828 3 חיפה כרמל
6 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 51.08 5598 5635 2 חיפה כרמל
7 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 48.77 40234 40871   חיפה כרמל
8 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 42.93 19234 8309   חיפה כרמל
9 שיקלר רחל - זבירין אילנה 42.65 41020 15743   חיפה כרמל
9 גני רותי - אורון רות 42.65 23011 18699   חיפה כרמל
11 מעוז דפנה - וורמברנד עדנה 37.07 19370 14457   חיפה כרמל
12 שקולניק ליאורה - רומן 30.83 19927 22-0628   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן עפרה - פורת דליה 69.17 8283 4142 6 חיפה כרמל
2 דוב שושנה - שאול רבקה 60.12 7241 7246 5 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 59.85 16088 16359 4 חיפה כרמל
4 זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים 57.10 23264 20156 3 חיפה כרמל
5 שטרן בן - שדל גרג 52.65 19887 42249 3 חיפה כרמל
6 דה הונד יוסי - שפר לאה 49.57 19994 19995   חיפה כרמל
7 לוי רוני - אלרן ישראל 48.64 12052 19052   חיפה כרמל
8 מורג חוה - קורן עינת 45.00 9726 20262   חיפה כרמל
9 רטנר פיליס - רטנר דוד 41.23 14530 14538   חיפה כרמל
10 גרינברג רונית - שמחון מיכל 39.85 15533 19804   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
11 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 39.60 22054 16309   חיפה כרמל
12 דנסקי ניצה - קפלן הילדה 37.72 12350 10776   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות