Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר דצמבר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 19/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.95
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 69.72 19234 8309 6 חיפה כרמל
2 לוי רוני - אלרן ישראל 58.89 12052 19052 5 חיפה כרמל
3 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 56.39 11069 8174 4 חיפה כרמל
4 הרץ צפורה - לחמן מיכה 55.83 4138 1283 3 חיפה כרמל
5 קמפר ראובן - שפירא בניהו 54.17 17830 17828 3 חיפה כרמל
6 לירון נולי - לוי סיגלית 53.89 21199 8196 2 חיפה כרמל
7 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 52.22 13602 23090 2 חיפה כרמל
8 שיקלר רחל - זבירין אילנה 51.94 41020 15743 1 חיפה כרמל
9 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 46.67 23268 4617   חיפה כרמל
10 שנער היידי - גודוביץ צילה 46.39 2500 15622   חיפה כרמל
11 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 46.11 40234 40871   חיפה כרמל
12 צרטין יוסף - רלה כהנא 43.33 41343 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
13 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 37.50 40532 14171   חיפה כרמל
14 מעוז דפנה - וורמברנד עדנה 26.94 19370 14457   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 63.06 16725 18416 6 חיפה כרמל
2 כהן עפרה - פורת דליה 62.22 8283 4142 5 חיפה כרמל
3 זולקוב גנריאטה - גני רותי 59.44 23264 23011 4 חיפה כרמל
4 רטנר פיליס - רטנר דוד 56.11 14530 14538 3 חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 55.00 16088 16359 3 חיפה כרמל
6 דה הונד יוסי - שפר לאה 53.33 19994 19995 2 חיפה כרמל
7 טאבאצניק הילל - ברויז אברהם 51.94 22-0634 40433 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
8 דוב שושנה - שאול רבקה 50.00 7241 7246 1 חיפה כרמל
9 מורג חוה - קורן עינת 43.06 9726 20262   חיפה כרמל
9 דנסקי ניצה - קפלן הילדה 43.06 12350 10776   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
11 שקולניק ליאורה - רומן 41.67 19927 22-0628   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
12 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 41.11 42439 24411   חיפה כרמל
13 מץ דליה - סכנין חוה 40.83 17803 40948   חיפה כרמל
14 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 39.17 22054 16309   חיפה כרמל