Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ראשון בוקר דצמבר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.89
מנהל תחרות: הרץ ראובן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - אלרן ישראל 64.44 12052 19052 7 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 63.33 11069 8174 6 חיפה כרמל
3 קמפר ראובן - שפירא בניהו 56.94 17830 17828 4 חיפה כרמל
4 מעוז דפנה - וורמברנד עדנה 56.67 19370 14457 4 חיפה כרמל
5 הרץ צפורה - לחמן מיכה 55.56 4138 1283 3 חיפה כרמל
6 כהן עפרה - פורת דליה 53.33 8283 4142 2 חיפה כרמל
7 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 52.22 13602 23090 2 חיפה כרמל
8 שנער היידי - גודוביץ צילה 48.89 2500 15622   חיפה כרמל
9 גני רותי - אורון רות 48.61 23011 18699   חיפה כרמל
10 מורג חוה - קורן עינת 47.78 9726 20262   חיפה כרמל
11 צרטין יוסף - כהאנה רלה 41.94 41343 43345   חיפה כרמל
12 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 41.39 40234 40871   חיפה כרמל
13 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 35.83 19234 8309   חיפה כרמל
14 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 33.06 40532 14171   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 60.83 16725 10299 7 חיפה כרמל
2 לירון נולי - לוי סיגלית 60.00 21199 8196 6 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 58.61 5598 5635 4 חיפה כרמל
4 זגה מרים - ברקוביץ אריה 58.06 23876 2502 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 55.83 16088 16359 3 חיפה כרמל
6 דה הונד יוסי - שפר לאה 55.28 19994 19995 2 חיפה כרמל
7 שטרן בן - שדל גרג 51.67 19887 42249 2 חיפה כרמל
8 שקולניק ליאורה - רומן 50.28 19927 22-0628 1 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
8 דוב שושנה - שאול רבקה 50.28 7241 7246 1 חיפה כרמל
10 מץ דליה - סכנין חוה 48.33 17803 40948   חיפה כרמל
11 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 45.28 42439 24411   חיפה כרמל
12 רטנר פיליס - רטנר דוד 44.72 14530 14538   חיפה כרמל
13 גרינמן שמשון - דנסקי ניצה 31.67 23268 12350   חיפה כרמל
14 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 29.17 22054 16309   חיפה כרמל