Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר דצמבר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 06/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.58
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרסט רחל - ורסנו דליה 58.59 40871 19087 7 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
2 משכית חניתה - קרמר ליאורה 57.34 12377 8174 5 חיפה כרמל
3 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 56.85 18418 18015 4 חיפה כרמל
4 כהן מרגרט - ויזן יהושע 56.58 40941 19229 3 חיפה כרמל
5 ברויז אברהם - נחמיאס יוסף 51.24 40433 40234 3 חיפה כרמל
6 לוי רוני - פורטונה ארנון 51.17 12052 5150 2 חיפה כרמל
7 שנער היידי - גודוביץ צילה 50.28 2500 15622 2 חיפה כרמל
8 אבידר אופליה - זהבי רות 48.46 18947 18919   חיפה כרמל
9 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 48.15 19234 8309   חיפה כרמל
10 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 43.09 20733 17830   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
11 גני רותי - ביגר כרמלה 42.26 23011 23012   חיפה כרמל
12 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 35.99 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטרן בן - מזרחי שמחה 72.09 19887 17615 7 חיפה כרמל
2 נביא יהודה - נביא רות 55.12 15307 15308 5 חיפה כרמל
3 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 53.70 40706 3698 4 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 52.94 5270 19052 3 חיפה כרמל
5 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 51.45 43207 43206 3 חיפה כרמל
6 גייבסקי נלי - שחר אמיר 50.69 40794 40627 2 חיפה כרמל
7 טייג יוסי - גוטליב ליפא 50.45 16088 16359 2 חיפה כרמל
8 בן-חיים יזהר - אפשטיין אוברי 48.77 4624 10917   חיפה כרמל
9 קיס מרים - הידה רודיקה 46.94 4577 2526   חיפה כרמל
10 רטנר פיליס - רטנר דוד 46.25 14530 14538   חיפה כרמל
11 באבד יצחק - סרבן דניאלה 46.23 11010 20552   חיפה כרמל
12 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 38.66 18316 41035   חיפה כרמל
13 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 34.10 5566 1177   חיפה כרמל