Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר דצמבר
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 13/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.66
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גני רותי - ביגר כרמלה 63.80 23011 23012 7 חיפה כרמל
2 זומר קלריסה - גיא יהודית 63.36 18665 20054 6 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - כהן רבקה 57.44 5598 11391 4 חיפה כרמל
4 לוי רוני - פורטונה ארנון 56.42 12052 5150 4 חיפה כרמל
5 ניר מרים - רוזנברג חנה 55.19 16493 13327 3 חיפה כרמל
6 חיינה מרדכי - נחמיאס יוסף 54.88 14979 40234 2 חיפה כרמל
7 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 54.48 19234 8309 2 חיפה כרמל
8 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 50.09 20733 17830 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
9 קמה יעל - כוכבא שלומית 49.16 19199 19097   חיפה כרמל
10 פרסט רחל - ורסנו דליה 47.90 40871 19087   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
11 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 47.81 17418 23090   חיפה כרמל
12 קרן מילה - הלפרן רונית 44.54 41119 24886   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
13 כהן מרגרט - ויזן יהושע 42.59 40941 19229   חיפה כרמל
14 גנות אסתי - דנה חנה 40.54 41036 6754   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
15 ברנבלום נירה - גודוביץ צילה 38.21 18418 15622   חיפה כרמל
16 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 34.57 40925 22054   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קיס מרים - הידה רודיקה 67.54 4577 2526 7 חיפה כרמל
2 גייבסקי נלי - שחר אמיר 62.24 40794 40627 6 חיפה כרמל
3 טל דן - קרמר ליאורה 57.65 1267 8174 4 חיפה כרמל
4 משיח רבקה - נביא רות 55.52 17806 15308 4 חיפה כרמל
5 שטרן בן - מזרחי שמחה 55.25 19887 17615 3 חיפה כרמל
6 טמיר אלי - אלרן ישראל 51.20 5270 19052 2 חיפה כרמל
7 רמן נחום - גולדברג אידה 50.15 18883 15305 2 חיפה כרמל
8 שמחון מיכל - סכנין חוה 49.97 19804 40948   חיפה כרמל
9 באבד יצחק - סרבן דניאלה 48.70 11010 20552   חיפה כרמל
10 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 48.61 43207 43206   חיפה כרמל
11 שקדי צפורה - אברמוביץ דורה 46.76 20365 20364   חיפה כרמל
12 אנגלשטיין ישראל - דינה דוידוביץ 45.83 41602 22-0324   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
13 איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה 45.46 41057 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
14 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 41.30 18316 41035   חיפה כרמל
15 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 40.62 5566 1177   חיפה כרמל
16 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 35.28 41317 41136   חיפה כרמל