Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר דצמבר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.28
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 68.30 12377 8174 6 חיפה כרמל
2 לוי רוני - פורטונה ארנון 60.63 12052 5150 5 חיפה כרמל
3 זומר קלריסה - גיא יהודית 60.26 18665 20054 4 חיפה כרמל
4 הילזנרד אנני - כהן רבקה 59.64 5598 11391 3 חיפה כרמל
5 איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה 58.14 41057 42368 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
6 פרסט רחל - ורסנו דליה 51.60 40871 19087 2 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
7 כהן מרגרט - ויזן יהושע 50.33 40941 19229 1 חיפה כרמל
8 ניר מרים - רוזנברג חנה 49.62 16493 13327   חיפה כרמל
9 ברנבלום נירה - גודוביץ צילה 39.61 18418 15622   חיפה כרמל
10 גני רותי - ביגר כרמלה 38.68 23011 23012   חיפה כרמל
11 ברויז אברהם - נחמיאס יוסף 32.35 40433 40234   חיפה כרמל
12 קמה יעל - כוכבא שלומית 31.59 19199 19097   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן-חיים יזהר - אפשטיין אוברי 59.96 4624 10917 6 חיפה כרמל
2 שטרן בן - מזרחי שמחה 54.34 19887 17615 5 חיפה כרמל
3 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 54.29 18316 41035 4 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 54.13 5270 19052 3 חיפה כרמל
5 דה הונד יוסי - שפר לאה 54.10 19994 19995 2 חיפה כרמל
6 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 53.55 5566 1177 2 חיפה כרמל
7 מץ דליה - סכנין חוה 45.94 17803 40948   חיפה כרמל
8 גייבסקי נלי - שחר אמיר 45.75 40794 40627   חיפה כרמל
9 נביא יהודה - נביא רות 44.11 15307 15308   חיפה כרמל
10 רמן נחום - גולדברג אידה 43.06 18883 15305   חיפה כרמל
11 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 40.56 43207 43206   חיפה כרמל