Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר דצמבר - HANDICAP
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.28
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 64.7 12377 8174 6 חיפה כרמל
2 זומר קלריסה - גיא יהודית 62.15 18665 20054 5 חיפה כרמל
3 איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה 61.28 41057 42368 4 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
4 לוי רוני - פורטונה ארנון 58.02 12052 5150 3 חיפה כרמל
5 הילזנרד אנני - כהן רבקה 56.78 5598 11391 2 חיפה כרמל
6 פרסט רחל - ורסנו דליה 54.24 40871 19087 2 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
7 כהן מרגרט - ויזן יהושע 52.98 40941 19229 1 חיפה כרמל
8 ניר מרים - רוזנברג חנה 52.01 16493 13327 1 חיפה כרמל
9 ברנבלום נירה - גודוביץ צילה 40.25 18418 15622   חיפה כרמל
10 גני רותי - ביגר כרמלה 36.32 23011 23012   חיפה כרמל
11 ברויז אברהם - נחמיאס יוסף 32.99 40433 40234   חיפה כרמל
12 קמה יעל - כוכבא שלומית 30.73 19199 19097   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן-חיים יזהר - אפשטיין אוברי 61.85 4624 10917 6 חיפה כרמל
2 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 57.18 18316 41035 5 חיפה כרמל
3 דה הונד יוסי - שפר לאה 55.75 19994 19995 4 חיפה כרמל
4 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 53.94 5566 1177 3 חיפה כרמל
5 שטרן בן - מזרחי שמחה 52.49 19887 17615 2 חיפה כרמל
6 טמיר אלי - אלרן ישראל 50.77 5270 19052 2 חיפה כרמל
7 מץ דליה - סכנין חוה 45.83 17803 40948   חיפה כרמל
8 גייבסקי נלי - שחר אמיר 44.14 40794 40627   חיפה כרמל
9 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 43.7 43207 43206   חיפה כרמל
10 רמן נחום - גולדברג אידה 41.7 18883 15305   חיפה כרמל
11 נביא יהודה - נביא רות 40.75 15307 15308   חיפה כרמל