Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר דצמבר
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 07/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 9.10
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מעוז דפנה - מעוז בני 66.65 19370 22572 6 חיפה כרמל
2 ברנט דוד - וייסמן דוד 55.35 40334 3698 5 חיפה כרמל
3 קולסקי איתן - גינזבורג אלברט 53.40 16086 22580 4 חיפה כרמל
4 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 51.23 6070 40234 3 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
5 וורמברנד עדנה - מרקביץ יפה 49.27 14457 22961   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
6 דיין גילה - לוי רוני 48.26 15416 12052   חיפה כרמל
7 פרלמן אמנון - ספקטור משה 48.23 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
8 קמה יעל - כוכבא שלומית 48.15 19199 19097   חיפה כרמל
9 רוזנברג חנה - ניר מרים 47.14 13327 16493   חיפה כרמל
10 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 32.17 15824 15622   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 71.88 5944 23768 6 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 69.67 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 58.27 16088 16359 4 חיפה כרמל
4 לוי סיגלית - אורנשטיין איתן 56.73 8196 801 3 חיפה כרמל
5 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 56.32 16725 10299 2 חיפה כרמל
6 רטנר פיליס - רטנר דוד 54.42 14530 14538 2 חיפה כרמל
7 בירמן יצחק - פורת דליה 43.48 20587 4142   חיפה כרמל
8 שורץ מלכה - שחר אמיר 39.89 13138 40627   חיפה כרמל
9 דנסקי ניצה - דוב שושנה 39.71 12350 7241   חיפה כרמל
10 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 37.45 19927 22054   חיפה כרמל
11 סידי אראלה - בלום חנה 24.21 40943 41055   חיפה כרמל