Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר דצמבר - HANDICAP
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 14/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.13
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 62.11 5270 19052 7 חיפה כרמל
2 פורת מרים - בלנק שרה 61.33 21564 40578 5 חיפה כרמל
3 דיין גילה - לוי רוני 54.66 15416 12052 4 חיפה כרמל
4 כהן רבקה - ארי חנה 53.74 11391 18011 3 חיפה כרמל
5 דנסקי ניצה - דוב שושנה 52.48 12350 7241 3 חיפה כרמל
6 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 46 6070 40234   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
7 פרלמן אמנון - ספקטור משה 44.37 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
8 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 41.66 15824 15622   חיפה כרמל
9 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 40.95 19927 22054   חיפה כרמל
10 אבידר אופליה - זהבי רות 40.71 18947 18919   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בירמן יצחק - פורת דליה 62.52 20587 4142 7 חיפה כרמל
2 וורמברנד עדנה - וייסמן דוד 58.31 14457 3698 5 חיפה כרמל
3 גרינמן שמשון - רמן נחום 54.8 23268 18883 4 חיפה כרמל
4 הבר שמעון - הולצמן זאב 52.11 5944 23768 3 חיפה כרמל
5 שמחון מיכל - סכנין חוה 48.73 19804 40948   חיפה כרמל
6 רטנר פיליס - רטנר דוד 46.42 14530 14538   חיפה כרמל
7 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 44.17 23264 23263   חיפה כרמל
8 טייג יוסי - גוטליב ליפא 43.25 16088 16359   חיפה כרמל
9 סידי אראלה - בלום חנה 39.28 40943 41055   חיפה כרמל