Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר דצמבר - HANDICAP
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 21/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.32
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטרן בן - שדל גרג 65.58 19887 42249 6 חיפה כרמל
2 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 52 6070 40234 5 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
3 דיין גילה - לוי רוני 51.25 15416 12052 4 חיפה כרמל
4 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 51.2 18418 18015 3 חיפה כרמל
5 כהן רבקה - ארי חנה 50.89 11391 18011 2 חיפה כרמל
6 רוזנברג חנה - ניר מרים 50.23 13327 16493 2 חיפה כרמל
7 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 50.16 16725 18416 1 חיפה כרמל
8 מעוז דפנה - מעוז בני 41.29 19370 22572   חיפה כרמל
9 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 36.36 23012 23090   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 61.15 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 דה הונד יוסי - שפר לאה 58.94 19994 19995 5 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 57.93 16088 16359 4 חיפה כרמל
4 שמחון מיכל - סכנין חוה 54.74 19804 40948 3 חיפה כרמל
5 גרינמן שמשון - רמן נחום 54.06 23268 18883 2 חיפה כרמל
6 דנסקי ניצה - דוב שושנה 41.62 12350 7241   חיפה כרמל
7 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 41.25 23264 23263   חיפה כרמל
8 סידי אראלה - בלום חנה 31.6 40943 41055   חיפה כרמל