Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר דצמבר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 21/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.32
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטרן בן - שדל גרג 65.66 19887 42249 6 חיפה כרמל
2 דיין גילה - לוי רוני 54.09 15416 12052 5 חיפה כרמל
3 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 53.09 6070 40234 4 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
4 כהן רבקה - ארי חנה 50.73 11391 18011 3 חיפה כרמל
5 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 50.00 16725 18416 2 חיפה כרמל
6 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 48.53 18418 18015   חיפה כרמל
7 רוזנברג חנה - ניר מרים 47.82 13327 16493   חיפה כרמל
8 מעוז דפנה - מעוז בני 42.13 19370 22572   חיפה כרמל
9 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 38.19 23012 23090   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 64.48 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 58.27 16088 16359 5 חיפה כרמל
3 דה הונד יוסי - שפר לאה 57.28 19994 19995 4 חיפה כרמל
4 גרינמן שמשון - רמן נחום 53.90 23268 18883 3 חיפה כרמל
5 שמחון מיכל - סכנין חוה 52.58 19804 40948 2 חיפה כרמל
6 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 42.59 23264 23263   חיפה כרמל
7 דנסקי ניצה - דוב שושנה 42.46 12350 7241   חיפה כרמל
8 סידי אראלה - בלום חנה 28.44 40943 41055   חיפה כרמל