Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר דצמבר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.22
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דיין גילה - לוי רוני 68.59 15416 12052 6 חיפה כרמל
2 לוי סיגלית - אורנשטיין איתן 67.59 8196 801 5 חיפה כרמל
3 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 58.81 16725 10299 4 חיפה כרמל
4 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 56.48 23012 23090 3 חיפה כרמל
5 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 55.11 6070 40234 2 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
6 מעוז דפנה - מעוז בני 52.04 19370 22572 2 חיפה כרמל
7 כהן רבקה - ארי חנה 46.12 11391 18011   חיפה כרמל
8 וורמברנד עדנה - מרקביץ יפה 42.46 14457 22961   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
9 כהן מרגרט - פזי נחמה 42.18 40941 8309   חיפה כרמל
10 פרלמן אמנון - ספקטור משה 39.13 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
11 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 38.80 15824 15622   חיפה כרמל
12 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 33.71 20364 20365   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 61.14 23264 23263 6 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 61.02 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 59.72 41317 41136 4 חיפה כרמל
4 הבר שמעון - הולצמן זאב 55.22 5944 23768 3 חיפה כרמל
5 בירמן יצחק - פורת דליה 51.79 20587 4142 2 חיפה כרמל
6 טייג יוסי - גוטליב ליפא 48.18 16088 16359   חיפה כרמל
7 גרינמן שמשון - רמן נחום 47.19 23268 18883   חיפה כרמל
8 שמחון מיכל - סכנין חוה 46.98 19804 40948   חיפה כרמל
9 דנסקי ניצה - דוב שושנה 46.73 12350 7241   חיפה כרמל
10 רטנר פיליס - רטנר דוד 41.23 14530 14538   חיפה כרמל
11 סידי אראלה - בלום חנה 30.80 40943 41055   חיפה כרמל