Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ימי רביעי בוקר-דצמבר
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 15/12/21 סניף: רמת השרון מקדם: 8.71
מנהל תחרות: מינץ ורד

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פז שרה - וכט רפאל 65.73 8631 3191 10 רמת השרון
2 קלקשטין ציפי - מדליה עמליה 60.03 15963 20138 8 רמת השרון
3 אסלן זיוה - חנוך גיורא 57.85 41426 2094 6 רמת השרון
4 רוזנברג מירי - דקל מרה 56.42 7066 15326 5 ת"א - אביבים/רמת השרון
5 בנימיני דליה - וייס כרמלה 55.65 40328 11861 4 רמת השרון
6 עמירון חנה - שיף מכאלה 51.53 9211 21078 3 רמת השרון
7 הרציג רבקה - גרבר זיוה 49.70 13391 14033   רמת השרון
8 קורט ישראל - בירקנפלד רוני 46.00 40830 8391   חדרה - קדימה/רמת השרון
9 פירר אידה - ניב איתנה 43.79 23787 19720   רמת השרון
10 לוינרד רוכי - לוינרד מונטי 42.35 41758 41757   רמת השרון
11 אדמון אסתר - פוגלמן מונסי 41.88 11019 40057   רמת השרון
12 שמואלי ניבה - שלף רחל 41.61 24127 20808   רמת השרון
13 שרייר יפה - מירון איירין 37.07 17820 12691   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מירון ישראל - פרחי ורדה 59.74 12690 17026 10 רמת השרון
2 זוק לובה - לנגסנר מרים 58.25 20994 10915 8 רמת השרון
3 פוגלמן יעל - ארד נויה 57.99 40056 9048 6 רמת השרון
4 קובה ארלט - ששון פורטונה 55.52 9942 7118 5 רמת השרון
5 הרטוב מרים - שכנאי זהבה 51.11 11653 24560 4 ת"א - כיכר המדינה/רמת השרון
5 צור אביבה - מינץ ורד 51.11 16913 4062 4 רמת השרון
7 חיות אבי - בן שמחון אמליה 50.13 5366 23108 3 רמת השרון
8 שפלר עפרה - פלד מאיה 48.98 13187 14040   רמת השרון
9 וידר חנה - לוי קמי 47.16 41108 20522   רמת השרון
10 פרנס אירית - חוף מלכה 45.11 4236 5536   רמת השרון
11 פלינר דליה - הרמן עדית 44.56 11012 11011   רמת השרון/ת"א - אביבים
12 דונת שקי - זינגר ללה 44.01 20194 12392   ת"א - אביבים/חיפה - רמת אלון
13 סמיון ליאורה - בלומנפלד רחל 36.69 41327 41328   רמת השרון