Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
תחרות סוף שנת 2021
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 13/12/21 סניף: הלוחם חיפה מקדם: 11.18
מנהל תחרות: ורד נח

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ינקוביץ ציפי - גל מרדכי 22.7 23090 20231 4 חיפה כרמל
2 מרחב יוסף - גולדשטיין מרדכי 18.8 7214 13571 3 חיפה - בית הלוחם
3 בן-נון נגה - ינאי מירה 18.3 12636 7262 3 חיפה - בית הלוחם
4 עגור יצחק - ינאי אברהם -11.3 7244 7263   חיפה - בית הלוחם
5 שושני חנה - בן-נון יוסי -13.0 11491 12637   חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
6 זבירין אילנה - שיקלר רחל -25.0 15743 41020   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גבאי חיים - לוסקי הרצל 30.0 5263 5946 4 חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
2 פלר אדם - פלר רמה 18.0 867 19195 3 חיפה - בית הלוחם
3 שלייפר ישראל - טל דן 3.0 3955 1267 3 חיפה כרמל
4 פליקסברוד נורית - לוי סיגלית -22.0 14263 8196   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
5 מילגרם שרה - ברודאי אסתר -25.3 1895 899   חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות