Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שלישי אחהצ מודרך דצמבר-ינואר
מושב 6 מתוך 8 תאריך: 11/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.69
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 אברהמי חנה - בן דב פיזנטי עדנה 61.67 40925 19226 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
2 ריבקינד אברהם - ריבקינד רות 60.00 22-0181 22-0171 לא חבר בהתאגדות
3 ברודני עדה - וייס אורית 55.00 21979 20039 לא חבר בהתאגדות
4 נפתלי אסתר - לזר שילה 23.33 22-0482 16339 לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 מנצר רחל - ירניצקי ורדה 63.33 17122 20041 לא חבר בהתאגדות
1 אנגלשטיין ישראל - דינה דוידוביץ 63.33 41602 22-0324 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 גליה שהם - יהודית לרנר 48.33 22-3006 22-3007 לא חבר בהתאגדות
4 לזר רחל - אגרט מריה 25.00 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל