Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
רמת אלון דצמבר 2021 שני דני
מושב 2 מתוך 3 תאריך: 20/12/21 סניף: רמת אלון מקדם: 3.81
מנהל תחרות: לביאנו דן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ונגרובסקי אסתר - וילדר אריה 59.52 7422 22830 4 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
2 פרלמן אמנון - הוד מורי 59.13 20980 20266 3 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
3 קלט דיצה - פזי זהבה 56.75 18241 17975 2 חיפה - רמת אלון
4 אליאס ורה - קויטנר מאיה 50.79 4956 14455 2 חיפה - רמת אלון
5 מיכאל נפתלי - לביאנו דן 49.60 42755 3489   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
6 פיבין שושנה - פרובלר יששכר 42.46 17662 40926   חיפה - רמת אלון צביקה/ לא חבר בהתאגדות
6 זינגר ללה - גרנות מוריה 42.46 12392 4893   חיפה - רמת אלון
8 רוזגה פאני - זויה 39.29 40963 49-369   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 איסלר אלכסנדר - קייט אלן 69.44 19814 41789 4 חיפה - רמת אלון
2 בר עוז מירה - בר עוז שמואל 56.35 20982 20983 3 חיפה - רמת אלון
3 דבי אהרון טובה - ליביאנו צילה 55.95 24635 11266 2 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
4 גיחון מלכה - דוהן לאה 53.17 20261 41226 2 חיפה - רמת אלון
5 רזניקוב ראיסה - זילבר טטיאנה 51.98 23644 40898 1 חיפה - רמת אלון
6 כץ אורה - שוורץ שרה 40.08 43073 40930   חיפה - רמת אלון
7 איסלר נילי - שפריר חוה 38.10 23269 42285   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
8 שובינסקי דיאן - שובינסקי יהודה 34.92 42155 42154   טבעון