Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
רמת אלון דצמבר 2021 שני דני
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 27/12/21 סניף: רמת אלון מקדם: 3.43
מנהל תחרות: לביאנו דן

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מנדלסון ברכה - מרקביץ יפה 65.48 4116 22961 4 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
2 פרלמן אמנון - הוד מורי 63.89 20980 20266 3 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
3 שני דליה - כהן מלכה 55.16 16310 20072 3 חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
4 אליאס ורה - פיינגולד חנה 53.17 4956 13780 2 חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון צביקה
5 ונגרובסקי אסתר - וילדר אריה 50.79 7422 22830 2 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
6 דבי אהרון טובה - קלז שוש 50.40 24635 17934 1 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה - רמת אלון
7 גרשון עודד - קלז נסטור 43.65 8104 18245   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
8 מגן בתיה - לודין חנה 42.46 40927 15545   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
9 אבן גבי - כהן מזל 37.70 18797 40961   חיפה - רמת אלון
10 פיבין שושנה - פרובלר יששכר 37.30 17662 40926   חיפה - רמת אלון צביקה/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בר עוז מירה - בר עוז שמואל 67.86 20982 20983 4 חיפה - רמת אלון
2 זינגר ללה - גרנות מוריה 59.52 12392 4893 3 חיפה - רמת אלון
3 קלט דיצה - פזי זהבה 53.57 18241 17975 3 חיפה - רמת אלון
4 רזניקוב ראיסה - זילבר טטיאנה 52.78 23644 40898 2 חיפה - רמת אלון
5 איסלר נילי - שפריר חוה 50.00 23269 42285 2 חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
6 יוסקוביץ פסח - ברוך ארני 48.81 41070 20293   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
7 רונן אילנה - אילנה 48.41 41180 49-356   לא חבר בהתאגדות
8 איסלר אלכסנדר - קייט אלן 42.86 19814 41789   חיפה - רמת אלון
9 מיכאל נפתלי - נילי 39.68 42755 49-126   חיפה - רמת אלון צביקה/ לא חבר בהתאגדות
10 כץ אורה - שוורץ שרה 36.51 43073 40930   חיפה - רמת אלון