Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר דצמבר-ינואר
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 23/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.60
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גני רותי - ביגר כרמלה 61.48 23011 23012 6 חיפה כרמל
2 שושני חנה - זגה מרים 59.67 11491 23876 5 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 כהאנה רלה - צרטין יוסף 57.42 43345 41343 4 חיפה כרמל
4 ורסנו דליה - לבנון חנה 54.23 19087 16309 3 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
5 דביר יהודה - קורן עינת 53.33 43344 20262 3 חיפה כרמל
6 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 53.20 15743 19097 2 חיפה כרמל
7 סכנין חוה - שמחון מיכל 52.96 40948 19804 2 חיפה כרמל
8 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 51.29 4137 40234 1 חיפה כרמל
9 מטקלף גון - מילר סידני 48.09 42887 42888   חיפה כרמל
10 מץ דליה - וייל טובה 46.99 17803 20153   חיפה כרמל
11 פורת מרים - זהבי רות 45.95 21564 18919   חיפה כרמל
12 צידון רבקה - מנור עדית 44.98 19373 40868   חיפה כרמל
13 זומר קלריסה - גיא יהודית 44.81 18665 20054   חיפה כרמל
14 צוק-רמון יהודית - וויט ניצה 40.57 20313 20210   חיפה כרמל
15 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 37.44 40925 22054   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 63.96 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 ברקוביץ אריה - שוצמן רחל 63.02 2502 15908 5 חיפה כרמל
3 אלעד אלי - איסק מנחם 57.92 5572 3080 4 חיפה כרמל
4 שטרן בן - שדל גרג 56.54 19887 42249 3 חיפה כרמל
5 משיח רבקה - נביא רות 56.08 17806 15308 3 חיפה כרמל
6 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 53.49 23264 40433 2 חיפה כרמל
7 ספקטור ענת - לוי סיגלית 50.67 18416 8196 2 חיפה כרמל
8 הבר שמעון - וולברג ג'ון 49.70 5944 4245   חיפה כרמל
9 גיחון מלכה - אדלר אילנה 44.91 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
10 מיכאל קובלנקו - ריבקינד ספיה 44.17 22-0443 43074   לא חבר בהתאגדות
11 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 43.51 41317 41136   חיפה כרמל
12 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 40.15 43207 43206   חיפה כרמל
13 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 39.10 42439 24411   חיפה כרמל
14 לירון נולי - ברוך ארני 38.17 21199 20293   חיפה כרמל