Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר דצמבר-ינואר
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 06/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.96
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 67.06 5598 1288 8 חיפה כרמל
2 גני רותי - ביגר כרמלה 57.87 23011 23012 6 חיפה כרמל
3 חיינה מרדכי - נחמיאס יוסף 57.54 14979 40234 5 חיפה כרמל
4 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 56.75 16725 18416 4 חיפה כרמל
5 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 55.62 17418 23090 3 חיפה כרמל
6 מץ דליה - וייל טובה 52.05 17803 20153 3 חיפה כרמל
7 פורת רבקה - דנה חנה 50.07 14981 6754 2 חיפה כרמל
8 גייבסקי נלי - שחר אמיר 46.23 40794 40627   חיפה כרמל
9 ורסנו דליה - לבנון חנה 44.78 19087 16309   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
10 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 38.56 40925 22054   חיפה כרמל
11 דביר יהודה - קורן עינת 36.90 43344 20262   חיפה כרמל
12 כהאנה רלה - צרטין יוסף 36.57 43345 41343   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - הרץ ראובן 62.57 2502 4137 8 חיפה כרמל
2 רמן נחום - גרינמן שמשון 56.75 18883 23268 6 חיפה כרמל
3 הבר שמעון - וולברג ג'ון 54.83 5944 4245 5 חיפה כרמל
4 טל דן - שרון אביגדור 54.76 1267 581 4 חיפה כרמל
5 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 53.57 23264 40433 3 חיפה כרמל
6 טמיר אלי - אלרן ישראל 50.40 5270 19052 3 חיפה כרמל
7 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 50.00 43207 43206 2 חיפה כרמל
8 סכנין חוה - שמחון מיכל 48.97 40948 19804   חיפה כרמל
9 גיחון מלכה - אדלר אילנה 43.98 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
10 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 42.59 41317 41136   חיפה כרמל
11 רטנר פיליס - רטנר דוד 41.25 14530 14538   חיפה כרמל
12 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 40.87 42439 24411   חיפה כרמל