Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר דצמבר-ינואר
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 13/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.90
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מירקין לודמילה - כהן רבקה 71.25 10299 11391 3 חיפה כרמל
2 מץ דליה - וייל טובה 55.63 17803 20153 3 חיפה כרמל
3 סכנין חוה - שמחון מיכל 49.38 40948 19804   חיפה כרמל
4 פורת רבקה - דנה חנה 42.50 14981 6754   חיפה כרמל
5 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 31.25 40925 22054   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הפטקה מיכאל - פרידלנדר אהוד 61.25 4822 4648 3 עמק יזרעאל/נהריה - לב הצפון
2 הבר שמעון - וולברג ג'ון 60.63 5944 4245 3 חיפה כרמל
3 לוי רוני - שרן מיכאל 57.50 12052 6694 2 חיפה כרמל
4 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 40.63 23264 40433   חיפה כרמל
5 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 30.00 42439 24411   חיפה כרמל