Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי בוקר דצמבר-ינואר
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 20/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 4.00
מנהל תחרות: זק יניב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מץ דליה - וייל טובה 63.13 17803 20153 2 חיפה כרמל
2 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 55.26 23264 40433 2 חיפה כרמל
3 סכנין חוה - שמחון מיכל 54.38 40948 19804 2 חיפה כרמל
4 קוטלר מאיה - צרטין יוסף 44.38 43207 41343   חיפה כרמל
5 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 41.88 18316 41035   חיפה כרמל
6 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 40.79 40925 22054   חיפה כרמל