Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
פתיחת 2022
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 06/03/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.09
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דוד דינה - בליצבלאו ויקי 61.61 8274 16105 10 קריות
2 הורן אלי - ארזיל אתי 56.25 3782 6825 8 קריות
3 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 55.60 5440 787 6 קריות
4 בר רבקה - מאר ריבי 54.69 4002 11346 5 קריות
5 שפיר רוחמה - שטרן ורד 53.52 19419 24290 4 קריות
6 טישלר לאה - שיינר חנה 48.81 11950 15248   קריות
7 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 46.43 24727 5090   קריות
8 שחר אמיר - גייבסקי נלי 45.39 40627 40794   חיפה כרמל
9 גנזל יהודה - ארד יאיר 43.60 2663 14431   קריות
10 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 43.23 3497 8275   קריות
11 שניידר טובה - שניידר מיכאל 42.11 11949 4525   קריות