Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
תחילת שנה במשגב
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 27/12/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.23
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כרמי כרמלה - בלוזר קובי 67.33 2804 18617 5 קריות
2 דגון אסתר - ארליך רחל 63.44 18612 18780 4 קריות
3 צרפתי ישראל - טל טובה 48.82 43338 23045   כרמיאל
4 ויסמן צבי - נעלי נחום 44.89 19267 18616   קריות
5 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 42.22 41340 42252   קריות
6 אפשטיין דוד - רונן עמוס 41.89 40890 18615   קריות
7 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 41.33 42759 19264   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 63.71 40386 23310 5 כרמיאל/קריות
2 בן נאים אהוד - טרגר דרור 57.90 777 3805 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 46.76 41342 42221   קריות
4 קריינדלר מיכאל ד"ר - מורוזנסקי לאוניד 45.50 5441 24822   כרמיאל
5 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 43.14 40908 9650   קריות
6 פלדמן ברברה - זטלר שילה 42.76 18862 18863   קריות