Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
תחילת שנה במשגב
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 03/01/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.38
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כרמי כרמלה - בלוזר קובי 65.47 2804 18617 3 קריות
2 ויסמן צבי - נעלי נחום 53.28 19267 18616 3 קריות
3 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 52.50 41340 42252 2 קריות
4 נהיר דפנה - ישורון ישראל 51.41 18781 18609 2 קריות
5 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 42.97 42759 19264   קריות
6 צרפתי ישראל - טל טובה 33.55 43338 23045   כרמיאל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 59.22 777 3805 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 פלדמן ברברה - זטלר שילה 56.25 18862 18863 3 קריות
3 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 53.59 40386 23310 2 כרמיאל/קריות
4 קריינדלר מיכאל ד"ר - מורוזנסקי לאוניד 51.41 5441 24822 2 כרמיאל
5 דגון אסתר - ארליך רחל 46.41 18612 18780   קריות
6 אפשטיין דוד - רונן עמוס 32.24 40890 18615   קריות