Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
תחילת שנה במשגב
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 10/01/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.14
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נהיר דפנה - פרידברג ג'ק 59.77 18781 41342 3 קריות
2 כרמי כרמלה - בלוזר קובי 56.90 2804 18617 3 קריות
3 אפשטיין דוד - רונן עמוס 50.78 40890 18615 2 קריות
4 ויסמן צבי - נעלי נחום 49.64 19267 18616   קריות
5 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 44.73 41340 42252   קריות
6 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 37.50 42759 19264   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 67.45 777 3805 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 53.18 40386 23310 3 כרמיאל/קריות
3 קריינדלר מיכאל ד"ר - מורוזנסקי לאוניד 48.52 5441 24822   כרמיאל
4 פלדמן ברברה - זטלר שילה 48.28 18862 18863   קריות
5 ויסברג חנוך - ויסברג קטי 32.50 43298 43297   קריות