Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
תחילת שנה במשגב
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 24/01/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.82
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אפשטיין דוד - רונן עמוס 58.46 40890 18615 3 קריות
2 נהיר דפנה - ישורון ישראל 57.49 18781 18609 3 קריות
3 קריינדלר מיכאל ד"ר - מורוזנסקי לאוניד 51.72 5441 24822 2 כרמיאל
4 בלוזר קובי - גוזלן משה 50.39 18617 19264 2 קריות
5 ארליך רחל - לילינג נעמי 46.74 18780 41340   קריות
6 ויסמן צבי - נעלי נחום 33.75 19267 18616   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 62.45 777 3805 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 53.13 40581 40203 3 קריות
3 פלדמן ברברה - זטלר שילה 50.73 18862 18863 2 קריות
4 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 45.57 40386 23310   כרמיאל/קריות
5 ויסברג חנוך - ויסברג קטי 38.28 43298 43297   קריות