Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
תחילת שנה במשגב
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 31/01/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.27
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 58.75 42759 19264 3 קריות
2 ארליך רחל - בלוזר קובי 57.81 18780 18617 3 קריות
3 נהיר דפנה - ישורון ישראל 53.52 18781 18609 2 קריות
4 ויסמן צבי - נעלי נחום 48.05 19267 18616   קריות
5 סליגסון יואל - לילינג נעמי 46.29 40581 41340   קריות
6 צרפתי ישראל - טל טובה 33.40 43338 23045   כרמיאל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 56.88 777 3805 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 אפשטיין דוד - רונן עמוס 53.13 40890 18615 3 קריות
3 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 47.97 40386 23310   כרמיאל/קריות
4 פלדמן ברברה - זטלר שילה 46.72 18862 18863   קריות
5 קריינדלר מיכאל ד"ר - מורוזנסקי לאוניד 45.31 5441 24822   כרמיאל