Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל ראשון בוקר
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 09/01/22 סניף: אביבים מקדם: 8.29
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 חשמונאי רותי - eylono8 69.23 13675 eylono8   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
2 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 63.11 ROBOT 40533 9 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
3 זומר אילן דר - בלאט לובומיר 61.67 14359 16453   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
3 (רובוט) - כהנא אלה 61.67 ROBOT 16013 7 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 (רובוט) - לויט יולי 61.19 ROBOT 3566 4 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 (רובוט) - פישר אהובה 60.94 ROBOT 24341 4 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
7 (רובוט) - ניצן רינה 59.98 ROBOT 20459 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
8 רוזנשיין אלכסנדר - בראוינר אלכסנדר 57.68 3372 24488   חיפה כרמל
9 שוהם יורם - ינאי זאב 56.94 40726 40727 4 סביון - קרית אונו
10 גוברין אבי-ברטי - גרוס ריצארד 56.87 42144 41601 3 ת"א - אביבים/חיפה כרמל
11 וכולדר איתן - כהן יוסי 56.71 6622 18280   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
12 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 56.50 ROBOT 15338 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
13 בראון ליליאן - בכור גניה 54.80 18910 19092 2 ת"א - אביבים
14 (רובוט) - גילרמן ג ניס 54.77 ROBOT 8000 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
15 (רובוט) - דויד סילביה 54.71 ROBOT 18006 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
16 (רובוט) - שרון אביגדור 54.43 ROBOT 581 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
17 (רובוט) - סף יעל 53.91 ROBOT 16743 2 לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
18 (רובוט) - שטרן אריה 53.77 ROBOT 24344 2 לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
19 ארידור לילי - ריינר לאה 53.72 13637 3119 1 סביון - קרית אונו
20 (רובוט) - כץ זהבה 53.18 ROBOT 8616 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
21 מור אהוד - ירוס מיכאל 53.02 40709 40706 1 חיפה כרמל
22 (רובוט) - לביא נירה 52.85 ROBOT 14641 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
23 (רובוט) - עקריש שרון 52.61 ROBOT 42912   לא חבר בהתאגדות /קיסריה
24 (רובוט) - בכר יוסי 52.47 ROBOT 722 1 לא חבר בהתאגדות /נהריה
25 מור משה - אביב זאב 52.39 19169 23419   השרון
26 טל משה - אלון הדסה 52.01 2176 7835 1 כפר סבא/ת"א - אביבים
27 (רובוט) - קולסקי איתן 51.99 ROBOT 16086 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
28 (רובוט) - ליברמן ארנון 51.95 ROBOT 40047 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
29 מנדר ענת - טאוב זאב 51.67 40603 10750 1 כרמיאל
30 (רובוט) - צידון גיא 51.27 ROBOT 10551   לא חבר בהתאגדות
31 (רובוט) - אליוביץ עליזה 51.23 ROBOT 16173 1 לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
32 בהירי תמר - זופניק שושי 50.57 14148 41703   ת"א - אביבים
33 (רובוט) - הלמן קרן 48.80 ROBOT 9272   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
34 פולק גו - פרקש רות 48.77 23835 5305   ת"א - בית הלוחם אפקה/כפר סבא
35 ברגר לאה - ליבר בתיה 48.33 20247 20248   לא חבר בהתאגדות
36 (רובוט) - עמיר מירה 48.29 ROBOT 2508   לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
37 רמתי גדעון - כרדי אברהם 48.23 1956 40383   ת"א - אביבים
38 גוליק אורי - גוליק איתן 48.20 1414 1413   הרצליה - אילה
39 (רובוט) - רום מרים 47.29 ROBOT 23497   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
40 (רובוט) - קס דניאל 47.11 ROBOT 248   לא חבר בהתאגדות
41 (רובוט) - בר יוסף עקיבא 46.09 ROBOT 22055   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
42 (רובוט) - דילנברגר זיוה 45.29 ROBOT 19775   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
42 (רובוט) - גלט אהרון 45.29 ROBOT 40141   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
44 הזנפרץ אתי - ויסבוך לוציה 44.62 23333 8001   ראשל"צ - מרכז ספורט /ת"א - אביבים
45 אלון משה - גוראל איתן 44.08 42934 17114   ת"א - האקדמיה לברידג'
46 בנציוני יואל - פרחי לינה 43.49 9222 15050   ת"א - האקדמיה לברידג'/ת"א - בית הלוחם אפקה
47 אלקבץ אהרן - מירקין לודמילה 43.12 19218 10299   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
48 (רובוט) - זוסמן הדסה 43.03 ROBOT 17050   לא חבר בהתאגדות
49 גוראל נעמי - אפל ליוי 42.93 41017 22088   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
50 (רובוט) - בנזראי לולה 42.20 ROBOT 1445   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
51 (רובוט) - ברויז אברהם 41.94 ROBOT 40433   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
52 לוי שלמה - גל-לוי ארנה 41.74 40350 40351   רעננה - ההגנה
53 ניצן ניצה - אברהם חיה 41.142 19025 20235   חיפה כרמל
54 מזרח איתמר - קימל שרה 41.138 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
55 בן שמחון אבי - אורון רות 40.95 24816 18699   רמת השרון/חיפה כרמל
56 גוטפריד שי - מנשה ניסים 40.64 17756 40680   פולג- ברידג' פוינט/חיפה - רמת אלון
57 שיף סמדר - גולדורגר חנה 40.54 41358 12098   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
58 נביא יהודה - נביא רות 38.43 15307 15308   חיפה כרמל
59 גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית 34.01 40317 41315   ת"א - אביבים
60 (רובוט) - אלעד רחל 33.22 ROBOT 3696   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה