Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל תחרות מהירה 21 בורדים
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 17/01/22 סניף: אביבים מקדם: 8.72
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - שוהם יורם 67.39 ROBOT 40726 18 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
2 גינוסר איתמר - גל-לוי ארנה 62.17 19061 40351 14 ת"א - אביבים/רעננה - ההגנה
3 (רובוט) - אלעד רחל 61.37 ROBOT 3696 12 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
4 זומר אילן דר - בלאט לובומיר 60.83 14359 16453   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
5 (רובוט) - calina1 60.60 ROBOT calina1   לא חבר בהתאגדות
6 (רובוט) - קרמרמן רותי 59.70 ROBOT 20362   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
7 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 59.67 ROBOT 40533 5 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
8 גולדורגר חנה - שיף סמדר 57.67 12098 41358   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
9 (רובוט) - אלקבץ אהרן 57.59 ROBOT 19218 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
10 (רובוט) - קרסטניטצקי שולמית 57.24 ROBOT 41315 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
11 (רובוט) - בר-און שמעון 56.97 ROBOT 40594 3 לא חבר בהתאגדות /אשקלון
12 בן נחום גילי - גלסר אנדרי 56.92 17526 9069 3 חיפה כרמל
13 (רובוט) - סדן נגה 56.65 ROBOT 17024 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
14 אשכנזי סיבל - נשר יאן תמר 56.08 1035 23543   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
15 שפי אבי - שני גילה 55.695 17155 14956 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/חיפה כרמל
16 פרס דמיטרי - כרדי אברהם 55.693 24756 40383 2 ת"א - אביבים
17 נביא רות - משיח רבקה 55.43 15308 17806 2 חיפה כרמל
18 מחליף מחול - מחליף מחול 55.21 37-0030 37-0030   לא חבר בהתאגדות
19 אפל ליוי - אפל מאיר 54.89 22088 22089   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
20 נוף נורית - בן דוד אבישי 54.51 19212 17851 2 רמת השרון/ת"א - אביבים
21 צידון רבקה - זלצר אביבה 54.32 19373 24170 2 חיפה כרמל
22 (רובוט) - פולק גו 53.21 ROBOT 23835 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
23 (רובוט) - ברב בנימין 53.11 ROBOT 664 1 לא חבר בהתאגדות /קריות
24 (רובוט) - אלקלעי משה 53.08 ROBOT 21482 1 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
25 מילצן דרור - קופמן שרה 52.63 3655 15635 1 נס ציונה
26 אלובי בטי - אמירה דייזי 52.56 6757 483   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
27 (רובוט) - אלקבץ שלי 52.49 ROBOT 9510 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
28 ולדמן לוריין - shirlot 52.44 23237 shirlot   לא חבר בהתאגדות
29 (רובוט) - חנוך גיורא 52.34 ROBOT 2094 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
30 (רובוט) - רום מרים 52.08 ROBOT 23497 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
31 פרקש רות - בן יהודה יהודית 51.96 5305 2218 1 כפר סבא/כרמיאל
32 חשמונאי רותי - eylono8 51.35 13675 eylono8   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
33 (רובוט) - אליוביץ עליזה 51.25 ROBOT 16173 1 לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
34 אלרן ישראל - טמיר אלי 50.70 19052 5270 1 חיפה כרמל
35 (רובוט) - כהנא אלה 50.54 ROBOT 16013 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
36 (רובוט) - סף יעל 50.46 ROBOT 16743 1 לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
37 לבנת טובה - דויד סילביה 50.32 9115 18006   סביון - קרית אונו
38 (רובוט) - בכר יוסי 50.05 ROBOT 722 1 לא חבר בהתאגדות /נהריה
39 (רובוט) - אורון רות 48.73 ROBOT 18699   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
40 גוליק אורי - גוליק איתן 48.50 1414 1413   הרצליה - אילה
41 כהן ורד - סגל אדריאן 48.38 41563 40853   ת"א - אביבים
42 (רובוט) - עפרון פרנסין 48.22 ROBOT 14774   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
43 (רובוט) - עקריש שרון 48.20 ROBOT 42912   לא חבר בהתאגדות /קיסריה
44 בארי מיכל - בארי רפי 47.89 16401 16400   ת"א - אביבים
45 (רובוט) - פרץ שמואל 47.48 ROBOT 16618   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
46 מנדר ענת - טאוב זאב 46.95 40603 10750   כרמיאל
47 הראל אתי - בן שמחון אבי 46.58 19766 24816   רמת השרון
48 (רובוט) - צרקהם אסתר 46.52 ROBOT 17895   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
49 שינבאום שלמה - גוברין אבי-ברטי 46.32 23421 42144   פ"ת - אם המושבות/ת"א - אביבים
50 קורן אלי - מירקין לודמילה 46.20 42686 10299   חיפה כרמל
51 יפה פרנקי - שור שיפי 45.79 17818 23900   חיפה כרמל
52 (רובוט) - שרון אביגדור 45.67 ROBOT 581   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
53 אליעז רות - גרוס ריצארד 44.87 22057 41601   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
54 (רובוט) - וקסלבאום אבנר 44.86 ROBOT 12406   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
55 (רובוט) - כץ זאנה 44.75 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
56 (רובוט) - זוסמן הדסה 44.40 ROBOT 17050   לא חבר בהתאגדות
57 מזרחי שמחה - שטרן בן 44.24 17615 19887   חיפה כרמל
58 klaraaha99 - איטר איריס 43.97 klaraaha99 14697   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
59 גן-אל נעמי - גוראל נירה 43.28 21463 18551   פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות
60 (רובוט) - גזית גלי 43.19 ROBOT 40227   לא חבר בהתאגדות /נהריה
61 (רובוט) - רינות מישל 42.09 ROBOT 12256   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
62 (רובוט) - קולסקי איתן 42.01 ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
63 בליצבלאו ויקי - קימל יעקב 41.44 16105 18415   קריות/חיפה כרמל
64 אידלסון ארתור - קס דניאל 41.30 3163 248   לא חבר בהתאגדות
65 אברהם חיה - אלון ליאורה 40.14 20235 5585   חיפה כרמל
66 מנשה ניסים - כץ אליעזר 40.04 40680 40682   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
67 בר יוסף עקיבא - גרשון עודד 39.90 22055 8104   חיפה כרמל
68 בראונשטיין יעל - לויט יולי 37.75 14651 3566   ת"א - כיכר המדינה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
69 דה פריס גבי - גילרמן ג ניס 37.58 14048 8000   ת"א - אביבים
70 (רובוט) - פרידמן רונית 35.30 ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים