Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ ינואר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 18/01/22 סניף: אביבים מקדם: 9.11
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קפלן אהרון - ברקוביץ אריה 69.37 1763 2502 13 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
2 klaraaha99 - לובינסקי יובל 66.03 klaraaha99 715   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
3 (רובוט) - סדן נגה 65.55 ROBOT 17024 8 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
4 קופמן שרה - מילצן דרור 64.44 15635 3655 7 נס ציונה
5 (רובוט) - שרון אביגדור 63.02 ROBOT 581 5 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 (רובוט) - סף יעל 63.02 ROBOT 16743 5 לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
7 גלברד מרדכי - פולק גו 62.22 612 23835 4 ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה
8 צווייג יחזקאל - אלון הדסה 61.67 13700 7835 4 ת"א - אביבים
9 (רובוט) - גילרמן ג ניס 61.43 ROBOT 8000 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
10 (רובוט) - אברהם חיה 60.00 ROBOT 20235 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
11 kcfatkid - nicole1642 58.65 kcfatkid nicole1642   לא חבר בהתאגדות
12 שטאובר אריה - מילצן רוני 58.25 22530 5018 3 נס ציונה
13 (רובוט) - ויסבוך לוציה 57.38 ROBOT 8001 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
14 (רובוט) - רובין יצחק 57.06 ROBOT 3567 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
15 מוסקוביץ הקטור - כליף אילנה 55.48 9130 11003 2 ת"א - אביבים/רמת השרון
16 (רובוט) - בהירי תמר 55.38 ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
17 מור אהוד - גרוס ריצארד 55.32 40709 41601 2 חיפה כרמל
18 (רובוט) - שיף סמדר 55.16 ROBOT 41358   לא חבר בהתאגדות
19 (רובוט) - לביא נירה 54.52 ROBOT 14641 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
20 (רובוט) - רג'ואן מרגלית 54.37 ROBOT 18685   לא חבר בהתאגדות
21 זינגר בני - זעירא יחזקאל 53.81 9089 40880 2 רעננה - ההגנה
22 (רובוט) - עמיר מירה 53.65 ROBOT 2508 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
23 (רובוט) - זמיר דיצה 53.25 ROBOT 16208 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
23 פרר אייבן - ברנדשטין בתיה 53.25 24272 14192 1 חיפה כרמל/טבעון - רקפת
25 קרני גיא - דוד אילן 52.94 14628 23874 1 חיפה כרמל
25 עזוז גילדה - בן דוד אבישי 52.94 24167 17851 1 ת"א - אביבים
27 (רובוט) - זוהר יורם 52.62 ROBOT 41396 1 לא חבר בהתאגדות /קיסריה
28 (רובוט) - לויתן שרה 52.44 ROBOT 23836 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
29 רונן אורה - אלקבץ שלי 52.14 3085 9510 1 ת"א - כיכר המדינה
29 סולניק אריה - בלאט לובומיר 52.14 3038 16453   ת"א - אביבים
31 (רובוט) - פישר אהובה 51.43 ROBOT 24341 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
32 (רובוט) - קרמר חיים 51.11 ROBOT 14409 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
33 (רובוט) - מזרחי שמחה 50.79 ROBOT 17615 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
34 (רובוט) - צידון גיא 50.56 ROBOT 10551   לא חבר בהתאגדות
34 שדה אורי - בן חיים כרמלה 50.56 2630 22526 1 רחובות/נס ציונה
36 מירקין לודמילה - קורן אלי 50.24 10299 42686 1 חיפה כרמל
37 (רובוט) - ברב בנימין 49.76 ROBOT 664   לא חבר בהתאגדות /קריות
38 (רובוט) - גלט אהרון 49.44 ROBOT 40141   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
39 (רובוט) - שגיב אירית 48.73 ROBOT 15817   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
40 בנזראי לולה - אורון רות 48.65 1445 18699   רמת השרון/חיפה כרמל
41 כץ זהבה - לנגי אסף 48.41 8616 12940   ת"א - אביבים
42 (רובוט) - שוורץ מרים 48.17 ROBOT 24110   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
43 (רובוט) - זופניק שושי 47.14 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
44 (רובוט) - כץ זאנה 46.98 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
45 אשכנזי סיבל - בן בסט ויויאן 46.83 1035 41620   לא חבר בהתאגדות
46 מזרח איתמר - קימל יעקב 46.75 10813 18415   קריות/חיפה כרמל
47 בן סימון שרל - לנדה בנימין 46.43 10829 23597   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
48 שדל גרג - שטרן בן 46.11 42249 19887   חיפה כרמל
48 אלון ליאורה - גזית גלי 46.11 5585 40227   חיפה כרמל/נהריה
50 (רובוט) - דיין רחל 45.95 ROBOT 40734   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
51 כץ אתי - פריבר מיכל 45.87 43191 43189   ת"א - אביבים
52 (רובוט) - וקסלבאום אבנר 45.32 ROBOT 12406   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
53 בראון ליליאן - בכור גניה 45.08 18910 19092   ת"א - אביבים
53 (רובוט) - שטרן אריה 45.08 ROBOT 24344   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
55 פלץ ברברה - יגרמן עדנה 45.00 4463 14423   ת"א - אביבים/ת"א - האקדמיה לברידג'
56 רובין יצחק - דה פריס גבי 44.92 1767 14048   ת"א - אביבים
57 (רובוט) - orabreuer 44.87 ROBOT orabreuer   לא חבר בהתאגדות
58 קס דניאל - קס גינה 43.89 248 4692   לא חבר בהתאגדות
59 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 43.73 5598 1288   חיפה כרמל
60 עטר אדית - רוט חוה 43.57 15815 15241   ת"א - אביבים
61 (רובוט) - קולסקי איתן 43.33 ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
62 (רובוט) - בר יוסף עקיבא 42.54 ROBOT 22055   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
63 זמיר עמי - אלספל חנן 41.98 19705 16044   השרון/ת"א - אביבים
64 שפירא אניטה - המר אילנה 40.71 14693 13180   ת"א - אביבים
64 (רובוט) - אליוביץ עליזה 40.71 ROBOT 16173   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
66 שטרן ורד - ציפין שמואל 40.32 24290 24169   קריות/חיפה כרמל
67 בריינר שושנה - הורוביץ חנה 39.44 14465 13107   ת"א - אביבים
68 ביקוביצקי ורדה - dee22 39.05 6234 dee22   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
69 (רובוט) - צרקהם אסתר 37.94 ROBOT 17895   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
70 עשבי יוכבד - מילאת נעמי 33.89 41732 14489   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
71 (רובוט) - ליברמן ארנון 29.84 ROBOT 40047   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
72 באן דוד - גוברין אבי-ברטי 28.57 10126 42144   ת"א - אביבים