Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל רביעי בוקר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 19/01/22 סניף: אביבים מקדם: 9.34
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שפי אבי - ברב בנימין 71.38 17155 664 14 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/קריות
2 (רובוט) - פולק גו 68.53 ROBOT 23835 11 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
3 עומר זך - בנזראי לולה 63.30 1814 1445 9 עמק יזרעאל/רמת השרון
4 (רובוט) - ברויז אברהם 62.39 ROBOT 40433 7 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 כץ זהבה - לנגי אסף 62.25 8616 12940 6 ת"א - אביבים
6 לאו קרול - ישראלי דן 61.64 41829 14669 5 ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
7 (רובוט) - עמיר מירה 59.65 ROBOT 2508 4 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
8 זומר אילן דר - בלאט לובומיר 59.18 14359 16453   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
9 אלקבץ אהרן - מירקין לודמילה 58.51 19218 10299 4 ת"א - אביבים/חיפה כרמל
10 (רובוט) - עקריש שרון 57.74 ROBOT 42912   לא חבר בהתאגדות /קיסריה
11 קורן אלי - חסין נטשה 57.31 42686 19019 4 חיפה כרמל/ירושלים
12 חשמונאי רותי - eylono8 57.21 13675 eylono8   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
13 (רובוט) - גרוס יחיאל 56.98 ROBOT 40362 3 לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
14 (רובוט) - מאיר יורי 56.76 ROBOT 13003 3 לא חבר בהתאגדות /כ"ס - הדר
15 (רובוט) - ברנדשטין בתיה 56.74 ROBOT 14192 3 לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
16 סולניק אריה - וקסלבאום אבנר 56.54 3038 12406 2 ת"א - אביבים
17 (רובוט) - צידון גיא 56.40 ROBOT 10551   לא חבר בהתאגדות
18 (רובוט) - מיכלוביץ נחום 56.28 ROBOT 1288 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
19 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 56.24 15908 2502 2 חיפה כרמל
20 בלאט אמירה - קופמן שרה 56.09 14059 15635 2 ת"א - אביבים/נס ציונה
21 אולגה סימיכ - פאלוך אבלין 55.91 25063 16067   ת"א - אביבים
22 (רובוט) - ויסבוך לוציה 55.89 ROBOT 8001 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
23 בליצבלאו ויקי - מיכאילוביץ דניאלה 55.74 16105 19979 2 קריות
24 (רובוט) - שרון אביגדור 55.32 ROBOT 581 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
25 סגלוב חנה - שני גילה 55.07 15610 14956 1 חיפה כרמל
26 (רובוט) - בן שמחון אבי 54.53 ROBOT 24816 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
27 גקמן לילית - אלקבץ שלי 54.28 11161 9510 1 סביון - קרית אונו/ת"א - כיכר המדינה
28 (רובוט) - עפרון פרנסין 54.27 ROBOT 14774 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
29 בן דוד אבישי - ורניה כרמל 53.23 17851 24601 1 ת"א - אביבים
30 לבנת טובה - רמתי גדעון 52.53 9115 1956 1 סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
31 שיף סמדר - גולדורגר חנה 51.84 41358 12098   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
32 (רובוט) - ליברמן ארנון 51.79 ROBOT 40047 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
33 (רובוט) - שוהם יורם 51.69 ROBOT 40726 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
34 מור אהוד - גרוס ריצארד 51.47 40709 41601 1 חיפה כרמל
35 שר חנן - מילצן דרור 50.98 2328 3655   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
36 פרקש רות - בן יהודה יהודית 50.69 5305 2218 1 כפר סבא/כרמיאל
37 קימל יעקב - מזרח איתמר 50.40 18415 10813 1 חיפה כרמל/קריות
38 מנדר ענת - טאוב זאב 50.15 40603 10750 1 כרמיאל
39 (רובוט) - הלמן קרן 49.32 ROBOT 9272   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
40 זוסמן הדסה - אלון ליאורה 49.20 17050 5585   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
41 (רובוט) - בר יוסף עקיבא 49.12 ROBOT 22055   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
42 באן דוד - גוברין אבי-ברטי 48.75 10126 42144   ת"א - אביבים
43 נביא רות - משיח רבקה 48.71 15308 17806   חיפה כרמל
44 מזרחי שמחה - אליעז רות 48.51 17615 22057   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
45 (רובוט) - כהנא אלה 48.02 ROBOT 16013   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
46 (רובוט) - ניצן רינה 47.91 ROBOT 20459   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
47 גוטפריד שי - מנשה ניסים 47.71 17756 40680   פולג- ברידג' פוינט/חיפה - רמת אלון
48 (רובוט) - גזית גלי 47.49 ROBOT 40227   לא חבר בהתאגדות /נהריה
49 (רובוט) - בהירי תמר 47.11 ROBOT 14148   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
50 (רובוט) - שינבאום שלמה 46.85 ROBOT 23421   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
51 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 46.76 ROBOT 40533   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
52 סגל אדריאן - זליקוביץ יעקב 46.60 40853 41859   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
53 (רובוט) - קרסטניטצקי שולמית 46.53 ROBOT 41315   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
54 (רובוט) - פרידמן רונית 46.38 ROBOT 18519   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
55 גוליק אורי - גוליק איתן 45.94 1414 1413   הרצליה - אילה
56 (רובוט) - גלט אהרון 45.06 ROBOT 40141   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
57 גל ויגלר אורית - גל ענת 44.78 15388 19854   ת"א - אביבים
58 (רובוט) - כץ זאנה 44.61 ROBOT 15094   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
59 מרגוליס אדל - אייזנשטיין טובי 44.00 41606 18293   רעננה - ההגנה
60 גורביץ איטה - מילאת נעמי 43.54 40317 14489   ת"א - אביבים
61 טל משה - אלון הדסה 43.38 2176 7835   כפר סבא/ת"א - אביבים
62 לוי רוני - אלרן ישראל 43.36 12052 19052   חיפה כרמל
63 (רובוט) - דויד סילביה 42.94 ROBOT 18006   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
64 (רובוט) - גילרמן ג ניס 42.92 ROBOT 8000   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
65 (רובוט) - פיוטרו קלוד 42.58 ROBOT 4492   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
66 (רובוט) - אנדרמן דוריאן 42.10 ROBOT 15338   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
67 (רובוט) - פישר אהובה 41.77 ROBOT 24341   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
68 בן יוסף הדרה - בנטור אסתר 41.46 18015 17813   חיפה כרמל
69 (רובוט) - דילנברגר זיוה 40.83 ROBOT 19775   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
70 זעירא יחזקאל - זינגר בני 40.54 40880 9089   רעננה - ההגנה
71 ליבר בתיה - ברגר לאה 39.80 20248 20247   לא חבר בהתאגדות
72 ציפין שמואל - שטרן בן 39.18 24169 19887   חיפה כרמל
73 גוראל נעמי - גוראל נירה 38.19 41017 18551   לא חבר בהתאגדות
74 שור שיפי - אוסימו הלן 36.23 23900 42789   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
75 סלטר שרה - ולדמן לוריין 36.19 23236 23237   נהריה/ לא חבר בהתאגדות
76 (רובוט) - זופניק שושי 35.96 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
77 (רובוט) - חנוך גיורא 35.70 ROBOT 2094   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
78 (רובוט) - קולסקי איתן 34.61 ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל