Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום א ערב ינואר פברואר
מושב 1 מתוך 9 תאריך: 02/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 15.56
מנהל תחרות: גל צבי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גל צבי - ציפין שמואל 61.90 2614 24169 7 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
2 רזניק פרץ - טאומן ירון 58.33 8294 1932 6 חיפה כרמל
3 שלייפר ישראל - טל דן 52.65 3955 1267 5 חיפה כרמל
4 בוחניק אשר - שרן מיכאל 52.12 12605 6694 4 חיפה כרמל
5 הוכברג אריה - אביגדול אלכסנדר 48.15 5406 2694   חיפה כרמל
6 ירוקר מתן - ספירה אבנר 47.62 40336 40021   חיפה כרמל
7 אוסדצ'י-קפלן אורנה - ברקוביץ אריה 43.33 17014 2502   חיפה כרמל
8 נאמן-ברזם יעל - יריב עוז 35.98 41797 10264   חיפה כרמל