Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר ינואר
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 03/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.57
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורטונה ארנון - לוי רוני 65.60 5150 12052 5 חיפה כרמל
2 גייבסקי נלי - שחר אמיר 58.09 40794 40627 4 חיפה כרמל
3 וייסמן דוד - קרמר ליאורה 57.37 3698 8174 3 חיפה כרמל
4 רוזנברג חנה - ניר מרים 55.21 13327 16493 3 חיפה כרמל
5 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 53.70 17418 23090 2 חיפה כרמל
6 חיינה מרדכי - נחמיאס יוסף 51.68 14979 40234 2 חיפה כרמל
7 גני רותי - ביגר כרמלה 49.76 23011 23012   חיפה כרמל
8 הילזנרד אנני - כהן רבקה 48.46 5598 11391   חיפה כרמל
9 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 39.99 19234 8309   חיפה כרמל
10 קמה יעל - כוכבא שלומית 36.28 19199 19097   חיפה כרמל
11 גנות אסתי - דנה חנה 34.02 41036 6754   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 69.94 5270 19052 5 חיפה כרמל
2 קיס מרים - הידה רודיקה 53.12 4577 2526 4 חיפה כרמל
3 איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה 53.02 41057 42368 3 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
4 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 50.62 18316 41035 3 חיפה כרמל
5 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 50.46 43207 43206 2 חיפה כרמל
6 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 47.69 20152 5749   חיפה כרמל
7 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 46.82 41317 41136   חיפה כרמל
8 אדלר אילנה - מלברגר אראלה 45.43 1177 5566   חיפה כרמל
9 שמחון מיכל - סכנין חוה 45.19 19804 40948   חיפה כרמל
10 בן-חיים יזהר - אפשטיין אוברי 37.72 4624 10917   חיפה כרמל