Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר ינואר
מושב 2 מתוך 5 תאריך: 10/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.19
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 57.01 5270 19052 5 חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - כהן רבקה 56.68 5598 11391 4 חיפה כרמל
3 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 53.24 19234 8309 3 חיפה כרמל
4 רמן נחום - גולדברג אידה 52.38 18883 15305 2 חיפה כרמל
5 משכית חניתה - קרמר ליאורה 51.46 12377 8174 2 חיפה כרמל
6 גנות אסתי - דנה חנה 43.26 41036 6754   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 פורטונה ארנון - לוי רוני 35.71 5150 12052   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברויז אברהם - מועדון 60.85 40433 0 5 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
2 דה הונד יוסי - שפר לאה 54.89 19994 19995 4 חיפה כרמל
3 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 50.07 18316 41035 3 חיפה כרמל
4 גייבסקי נלי - שחר אמיר 49.87 40794 40627   חיפה כרמל
5 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 48.55 41317 41136   חיפה כרמל
6 שמחון מיכל - סכנין חוה 43.75 19804 40948   חיפה כרמל
7 פלדמן יצחק - ניר מרים 41.32 9754 16493   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל