Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר ינואר
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 17/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.08
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 63.28 20152 5749 4 חיפה כרמל
2 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 58.91 11069 8174 3 חיפה כרמל
3 שרן מיכאל - לוי רוני 50.00 6694 12052 2 חיפה כרמל
4 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 48.91 19234 8309   חיפה כרמל
5 כהן מרגרט - ויזן יהושע 39.53 40941 19229   חיפה כרמל
6 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 38.82 40925 22054   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 67.97 40706 3698 4 חיפה כרמל
2 מץ דליה - ברקוביץ אריה 56.58 17803 2502 3 חיפה כרמל
3 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 50.47 18316 41035 2 חיפה כרמל
4 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 44.22 41317 41136   חיפה כרמל
5 שמחון מיכל - סכנין חוה 43.13 19804 40948   חיפה כרמל
6 רמן נחום - גולדברג אידה 37.97 18883 15305   חיפה כרמל