Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
שני בוקר ינואר
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 24/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.08
מנהל תחרות: זק יניב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 70.00 19234 8309 4 חיפה כרמל
2 מץ דליה - ברקוביץ אריה 56.25 17803 2502 3 חיפה כרמל
3 כהן מרגרט - ויזן יהושע 52.50 40941 19229 2 חיפה כרמל
4 שמחון מיכל - סכנין חוה 43.75 19804 40948   חיפה כרמל
5 סרבן דניאלה - באבד יצחק 41.25 20552 11010   חיפה כרמל
6 רמן נחום - גולדברג אידה 36.25 18883 15305   חיפה כרמל