Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שלישי בוקר ינואר
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 04/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.76
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 65.09 40234 6070 6 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
2 כהן רבקה - וורמברנד עדנה 55.79 11391 14457 5 חיפה כרמל
3 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 52.92 13602 23090 4 חיפה כרמל
4 פרלמן אמנון - ספקטור משה 50.56 20980 18417 3 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
5 מעוז דפנה - מעוז בני 50.46 19370 22572 3 חיפה כרמל
6 שרן מיכאל - לוי רוני 49.94 6694 12052   חיפה כרמל
7 דוב שושנה - בק רות 46.16 7241 1250   חיפה כרמל
8 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 45.08 15824 15622   חיפה כרמל
9 כהן מרגרט - פזי נחמה 41.98 40941 8309   חיפה כרמל
10 שורץ מלכה - שחר אמיר 39.12 13138 40627   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 65.73 5944 23768 6 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 63.48 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 רמן נחום - גרינמן שמשון 55.82 18883 23268 4 חיפה כרמל
4 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 53.10 16725 10299 3 חיפה כרמל
5 בירמן יצחק - פורת דליה 51.39 20587 4142 3 חיפה כרמל
6 טייג יוסי - גוטליב ליפא 48.68 16088 16359   חיפה כרמל
7 דה הונד יוסי - שפר לאה 45.03 19994 19995   חיפה כרמל
8 סידי אראלה - בלום חנה 39.55 40943 41055   חיפה כרמל
9 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 27.17 19927 22054   חיפה כרמל